सूचना
ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी येथे अर्ज करू शकता,अर्ज करण्याची रीत:
 1. नवीन अर्जासाठी New Registration link वर click करून विचारलेली सर्व माहिती भरून submit बटन वर click करा.
  (टीप : वापरलेल्या User Name आणि Password ची नोंद करून घ्यावी )
 2. ना हरकत प्रमाणपत्राचा अर्ज भरून,प्रत्येक खात्याच्या संबंधित कागदपत्रे असल्यास ती upload करा.नंतर submit बटन वर click करून भरलेल्या अर्जाचा क्रमांक नोंद करून घ्यावी.
  (टीप :अर्ज क्र,अर्जाच्या वरील उजव्या कोपऱ्यात दिसेल)
 3. अर्जाची भरलेली माहिती पाहण्यासाठी show बटन वरती click करा.
Instructions
This site for NOC application for election candidate,Rules are as follow:
 1. For New application,You have to click on New Registration link,after that submit with all required and correct information.
  (Note :Please note your username and password.)
 2. For NOC form,fill form with all required informations and documents as per department(if any).After submit NOC form,note your application number.
  (Note :Application Number placed on top-right corner)
 3. Click On show button to display filled application data
  Candidate
 Department